Algemene voorwaarden

Kreukies paardenpret , gevestigd aan de Hoogmolenveld 4 te Herpen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64505936. Kreukies paardenpret verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Algemeen en toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kreukies paardenpret en op alle met Kreukies paardenpret met u aangegane overeenkomsten.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Kreukies paardenpret behoudt zich het recht dat in bepaalde gevallen van de voorwaarden afgeweken kan worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met Kreukies paardenpret is overeengekomen.

1.3. Het accepteren van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.4. Kreukies paardenpret behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Bestellen

2.1. Bestellingen kunnen uitsluitend via de internetsite worden geplaatst.

2.2. Er is geen minimum bestelbedrag. Kreukies paardenpret heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren, danwel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging te verbinden.

3. Prijzen

3.1. Alle door Kreukies paardenpret vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld.

3.3. Aanbiedingen gelden niet automatisch op nabestellingen.

3.4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Levering

4.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd, de levertijden zijn 5 tot 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd is indicatief en gelden nimmer als uiterste termijn. Alhoewel mijn streven is de bestellingen binnen 5 werkdagen af te handelen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

4.3. Indien een bestelling tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de afnemer per email of telefonisch worden gemeld.

4.4. Al onze leveringen worden bezorgd door PostNl.

4.5.Bij bestellingen van meer dan €25,-- zijn de verzendkosten voor Kreukies paardenpret.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Afgeleverde produkten blijven eigendom van Kreukies paardenpret, totdat de afnemer de verplichtingen heeft voldaan.

5.2. Eventuele retourzendingen aan Kreukies paardenpret zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6. Ruilen en herroepingsplicht

6.1. De afnemer is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer deze niet aan de verwachtingen voldoen, kunt u de produkten binnen 14 dagen in de originele verpakking, schoon, vrij van paardenhaar, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten afnemer) retour sturen met schriftelijke reden

6.2. Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aanbetaalde bedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Kreukies paardenpret ingehouden verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.

6.3. Wanneer de door Kreukies paardenpret afgeleverde produkten niet binnen de “zichttermijn” van artikel 6.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7. Aansprakelijkheid

7.1 .Kreukies paardenpret is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kreukies paardenpret. Kreukies paardenpret is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetverderving.

7.2. Indien Kreukies paardenpret om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8. Persoonsgegevens

8.1. De gegevens die door de afnemer worden verstrekt worden door Kreukies paardenpret vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden; het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het vertrekken van voor u relevante informatie.

8.2. Kreukies paardenpret neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

8.3.Kreukies paardenpret verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 22-12-2017 - Hartstikke leuk, bij mijn pakketje ontving ik een leuke traktatie...  lees meer
  • 14-01-2017 - Veel vragen gesteld over een hoofdstel, altijd netjes antwoord gekregen....  lees meer
  • 08-12-2016 - Ontzettend bedankt voor de leuke paardenkado's.Ik weet zeker dat mijn...  lees meer
Plaats een bericht

Hulp nodig?

    Bel onze klantenservice
         [ 06-24917995 ]   

Aanbieding

Dazen weg € 16,50 € 13,95

Veilig betalen

© 2015 - 2018 Paarden en honden spullen kopen doe je bij Kreukiespaardenpret |Paarden en hondenartikelen | Goedkoop | Snelle levering | Kwaliteit | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel